Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου (http://www.supermammasblog.gr/), καθώς επίσης και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σ’αυτό, έχουν ψυχαγωγικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο διαχειριστής του παρόντος δε δεσμεύεται για την παροχή οποιασδήποτε συμβουλής, καθώς όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστολογίου παρέχεται, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Ο επισκέπτης δέχεται πως χρησιμοποιώντας το παρόν ιστολόγιο, απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη τον διαχειριστή αυτού.

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος παραμένουν απόρρητα.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται, ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει ή αντιγράφει, με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο, ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος ιστολογίου, χωρίς την ρητή ένδειξη προέλευσής του (με ενεργό σύνδεσμο και όχι σκέτη τη λέξη π.χ. πηγή) από το supermammasblog.gr.

Κάθε μέλος του supermammasblog.gr παραχωρεί στoν διαχειριστή του παρόντος, το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας οποιουδήποτε υλικού (κείμενο, φωτογραφίες, video κ.λ.π.) καταχωρεί σε αυτό. Η τελική καταχώρηση του υλικού των μελών του supermammasblog.gr, γίνεται από τον διαχειριστή του παρόντος, μετά από επεξεργασία, εφόσον αυτή θεωρηθεί απαραίτητη. Οι διαχειριστές του supermammasblog.gr διατηρούν το δικαίωμα να μη δημοσιεύσουν, ή να αποσύρουν υλικό, που στέλνουν οι χρήστες.

Οποιοδήποτε μέλος του supermammasblog.gr μπορεί να διαγραφεί από το παρόν, εφόσον το επιθυμεί, ή εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον διαχειριστή. Σε περίπτωση διαγραφής κάποιου μέλους από το παρόν ιστολόγιο, δεν διαγράφεται το υλικό που έχει καταχωρηθεί από το ίδιο μέλος, εφόσον δεν κριθεί απαραίτητο από το διαχειριστή.

Το supermammasblog.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο σελίδων προς τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος (link). Την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας. Το supermammasblog.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών του, την ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι χρήστες του. Οι διαχειριστές του supermammasblog.gr διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουν, ή να διαγράψουν σχόλια των χρηστών, εφόσον αυτά περιέχουν ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Οποιοσδήποτε θεωρεί πως θίγεται από σχόλια χρηστών, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το supermammasblog.gr, για τη διαγραφή των σχολίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: evichris_4@hotmail.com.

%d