Το μάθημα της Κοινωνιολογίας εκτός Γ’Λυκείου

Το μάθημα της Κοινωνιολογίας εκτός Γ’Λυκείου

Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι πλέον στην Γ’ Λυκείου δεν διδάσκεται το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Δηλαδή, ένας μαθητής – υποψήφιος σπουδαστής των Ανθρωπιστικών Επιστημών διδάσκεται Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Νέα ελληνικά και δυο ξένες γλώσσες. Κοινωνιολογία όμως, ΟΧΙ!

Επί του πρακτέου, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία και τη σημαντικότητα που έχει το μάθημα της Κοινωνιολογίας ειδικά στους μαθητές  Λυκείου, ας σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι από τα 17 τους πλέον έτη έχουν δικαίωμα ψήφου. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, τη στιγμή που δεν έχουν διδαχθεί βασικές έννοιες του τι είναι «Πολίτης και Δημοκρατία» και «Βασικές αρχές Κοινωνικών Επιστημών», μαθήματα που επίσης καταργήθηκαν από τη Β’ Λυκείου;  Δηλαδή, καλούνται να ψηφίσουν και να «βγουν» στην κοινωνία, χωρίς να έχουν μάθει πώς οργανώνεται, ποιοι είναι οι κοινωνικοί κανόνες συμπεριφοράς, πώς αναπτύσσεται και ποιες είναι οι διαστάσεις της σε ατομικό, ομαδικό, τοπικό, πολιτικό, οικονομικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, έψαξα στο Wikipedia και βρήκα ότι τρία ήταν τα σημαντικά γεγονότα που συνδέονται με τη «γέννηση» της Κοινωνιολογίας ως επιστήμη. Και τα 3 έλαβαν χώρα στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Το πρώτο υπήρξε ο Διαφωτισμός ως ιδεολογική επανάσταση, το δεύτερο ήταν η Γαλλική Επανάσταση, όπου διαλύθηκαν απολυταρχικές μοναρχίες και αναδύθηκαν νέες κοινωνικές τάξεις στην πολιτική σκηνή και το τρίτο σημαντικό και καθοριστικό γεγονός για τη διαμόρφωση της κοινωνιολογίας ήταν η βιομηχανική επανάσταση, όπου τα προβλήματα που αναδύθηκαν ήταν κοινωνικο-οικονομικό-ταξικά και πολιτικά.

Καταλαβαίνουμε επομένως, ότι η κοινωνιολογία και οι διάφοροι κλάδοι της είναι άμεσα συνυφασμένη με την πολιτική και την οικονομία, όπως άμεσα είναι συνδεδεμένη με τα όποια κοινωνικά και συμπεριφορικά προβλήματα των ατόμων που την απαρτίζουν. Γιατί, αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πώς αυξάνονται τα όποια περιστατικά βίας γύρω μας; Και γιατί κάποιος ή κάποιοι να μην θέλουν να διδάσκεται το μάθημα της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο; Τα συμπεράσματα δικά σας!

Evi's Stories